Nederland

De Biljartsport in Nederland

Biljarten via een vereniging

Biljart wordt in zijn vele verschijningsvormen veel beoefend in verenigingsverband. Er is dan ook in nagenoeg iedere grote gemeente wel een biljartvereniging te vinden. Via een vereniging kun je meedoen aan competities en wedstrijden, maar ook gewoon recreatief in clubverband de sport uitoefenen. Het aantal actieve biljarters in Nederland wordt geschat op vele honderdduizenden, maar omdat niet iedereen daarvan is aangesloten bij een erkende vereniging of de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond verliest het biljart het aanzien van een populaire sport, die het sponsorgeld en de media aandacht zeker waard is.

De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB)

In Nederland worden de belangen van de biljarters en biljartverenigingen behartigd door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. De KNBB helpt aangesloten verenigingen met kosteloos advies op allerlei terreinen, ook bijvoorbeeld op het gebied van materiaal voor de sport. Daarnaast ontwikkelt de KNBB wedstrijdsoftware voor team- en individuele competities, ondersteunt het de ontwikkeling van talenten en begeleidt het topsporters op nationale en internationale toernooien. Ook biedt de KNBB opleidingen aan voor instructeurs, scheidsrechters en wedstrijdleiders, promoot het de biljartsport op velerlei manieren en organiseert het evenementen en wedstrijden. De KNBB is de nationale en internationale vertegenwoordiger van de Nederlandse biljartsport.

Nederlandse topspelers

Nederland heeft een aantal zeer getalenteerde biljarters voortgebracht, waarvan sommige jaren meegedraaid hebben (of dat nog steeds doen) in de wereldtop van de verschillende biljart disciplines. Eén van de bekendste is Rini van Bracht, die een specialist was in het driebanden en tussen 1982 en 1993 tweemaal wereldkampioen en tweemaal Europees kampioen werd. Ook Dick Jaspers behaalde meerdere wereldtitels (drie zelfs) en Europese titels in het driebanden. Ook schreef hij diverse wereldbekers op zijn naam. Dick Jaspers is nog steeds actief als profbiljarter en reist voor diverse toernooien de hele wereld rond.